جمعیت امام


(به نیکی دست پیدا نخواهید کرد، مگر آنکه از آنچه که دوست دارید ببخشید.) 
قرآن کریم


"پیامی به نیت شاد کردن دل 350 کودک معصوم شهرمان"
جمعیت امام علی (ع) کرمان قصد دارد همچون سالهای گذشته عیدی خود که شامل کفش و پوشاک است به کودکان تحت پوشش خود اعطا کند.
ما را در این راه تنها نگذارید.

مبالغ هر چند اندک شما قدمی بزرگ در راه شاد کردن دل کودکانمان خواهد بود

شماره حساب و کارت بانک ملت بنام جمعیت امام علی جهت واریز مبالغ شما:
 57746894
 6104337770031308

لطفا پس از واریز شماره پیگیری خود را به شماره و یا اکانت تلگرام زیر پیام کنید
Saide_kh8286@
09394033684

منبع اصلی مطلب : جمعیت امام علی(ع) کرمان منبع اصلی مطلب : خانه ایرانی دروازه غار
برچسب ها : جمعیت امام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : خرید عید